2007

Události

Inerciální fúze a laboratorní astrofyzika, 6. 12. 2007

Přednášející: prof. Ladislav Drška (ČVUT FJFI)

Rakety - a proč vlastně létají?, 29. 11. 2007

Přednášející: ing. Ladislav Sieger (ČVUT FEL)

Optické interferometrické metody a jejich aplikace ve vědě a průmyslu, 22. 11. 2007

Přednášející: prof. Antonín Mikš (Stavební fakulta ČVUT)

Sluneční erupce a vyvržení koronální hmoty, 15. 11. 2007

Přednášející: RNDr. Marián Karlický (Astronomický ústav AV ČR)

Možnosti poznání, 8. 11. 2007

Přednášející: doc. Josef Jelen (ČVUT FEL)

Magnetosféra Země vydává svá tajemství , 1. 11. 2007

Přednášející: prof. Petr Kulhánek (ČVUT FEL) Dozvíte se nejen o polární záři.

Deterministický chaos a jeho souvislosti, 25. 10. 2007

Přednáší: Doc. RNDr. Josef Jelen, CSc.; FEL ČVUT

Elektrotechnika v Mongolsku – a o pečení sviště, 18. 10. 2007

Přednáší: Bc. Pavel Sýkora; FEL ČVUT

CERN - poznámky a poznatky z letošní návštěvy, 11. 10. 2007

Přednáší: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.; FEL ČVUT

Chemický laser COIL (laser pro speciální náročné technologie), 17. 5. 2007

přednáší: Dr. Jarmila Kodymová (Fyzikální ústav AV ČR)

Urychlovače částic – 2. část (realizace a výsledky) , 10. 5. 2007

přednáší prof. Petr Kulhánek (ČVUT FEL) \"první čast naleznete zde\":?id=4647

Urychlovače částic - 1. část (principy), 3. 5. 2007

přednáší: MUDr. Ing. Vítězslav Kříha; FEL ČVUT \"druhou část naleznete zde\":?id=4679

Magnetická pole ve sluneční soustavě, 26. 4. 2007

přednáší: prof. Petr Kulhánek; FEL ČVUT

Diskrétní a spojité (a o možnostech lidského poznání), 19. 4. 2007

přednáší: Doc. Josef Jelen; FEL ČVUT

Slunce, erupce, magnetické pole a sluneční vítr, 12. 4. 2007

přednáší: Prof. Petr Kulhánek; FEL ČVUT [* http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000007.png | http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000519.png *][*http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000037.png | http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000133.png *][*http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000191.png|http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000239.png*][* http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000711.png | http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000253.png *]

Olbersův paradox, 22. 3. 2007

RNDr. Peter Zamarovský (ČVUT FEL) Olbersův paradox, popsaný německým astronomem Heinrichem Wilhelmem Olbersem poprvé roku 1823 a již dříve také Johanem Keplerem v roce 1610 a astronomy Halleyem a de Cheseaux ve 18. století, je fyzikálně paradoxní pozorování toho, že noční obloha je temná – zatímco ve statickém nekonečném vesmíru by noční obloha musela být jasná. Toto pozorování je jedním z důkazů pro některý ze současný modelů dynamického vesmíru, jako je třeba model velkého třesku. {zdroj anotace: wikipedia.cz}

Co s nenázorností současné fyziky?, 15. 3. 2007

Doc. RNDr. Josef Jelen, CSc. (ČVUT FEL)

Ošetření potravin vysokým tlakem, 8. 3. 2007

přednáší Ing. Milan Houška (VÚ potravinářský Praha)