Partneři

Zde naleznete naše nejvýznamnější partnery, díky kterým může AVC-ČVUT fungovat.

ČVUT v Praze

Ač by ČVUT mělo být našim hlavním partnerem, politická situace nejenom ve studentském dění nám brání s tímto subjektem přímo spolupracovat. Přesto aktivně spolupracujeme s mnoha katedrami na několika fakultách a Výpočetním a informačním centrem. Naším největším partnerem mezi fakultami ČVUT je Fakulta informačních technologií.

Cesnet Cesnet je zájmové sdružení právnických osob. Jeho hlavním cílem je provozovat a rozvíjet páteřní akademickou počítačovou síť České republiky. Cesnet nám poskytuje své streamovací servery, přes které k vám zdarma putuje živé video v mnoha formátech.
Pod-o-lee

Pod-o-lee je klub Studentské unie ČVUT, kde to žije. Poskytují nám připojení do místní sítě. Z naší strany jim tímto děkujeme za ulehčení řešení některých problémů, které neziskové organizace provázejí. 

 

Trustica

Trustica s.r.o. je společnost zabývající se mnoha IT službami s velkým důrazem na bezpečnost. V době našeho těžkého odchodu nám TRUSTICA pomohla asi nejvíce ze všech partnerů. Bez větších odkladů nám dočasně poskytla 7TB pole s fyzickým serverem a dotovaným trafficem.

Výkonný server nás držel několik měsíců a zachránil tak AVC-ČVUT v počátečních chvílich po osamostatnění. Trustice tak patří obrovský dík – jsme její dlužníci.
Silicon Hill Silicon Hill je největším klubem Studentské unie ČVUT. Z jeho aktivních lidí kdysi dávno AVC vzniklo. 
Audio sekce AVC má svou centrálu stále na Strahově, zaměřila se primárně na věci okolo audia, avšak motá se aktivně a úspěšně i okolo streamů a dalších technologií.
SGS Studentská grantová soutěž je finanční pomoc ČVUT zaměřená výhradně na studentské projekty studentů ČVUT. AVC-ČVUT je tímto způsobem financováno již několik let (i při naší činnosti pod klubem Silicon Hill). Tento grant nám ulehčuje činnost. Financovat z něj můžeme jen spotřební materiál a tiskové služby. Finance jsou v řádech desítek tisíc korun.