Trpaslicon 2007

Události

Diskuze s Janem Kantůrkem o Zeměploše, 6. 3. 2007

Záznam diskuze a vyprávění Jana Kantůrka, překladatele fantasy Zeměplocha. Tato diskuze proběhla v rámci Trpasliconu 2007.

Jak se překládal Průvodce po zeměploše, 6. 3. 2007

Beseda o překladu průvodce po zeměploše v rámci Trpasliconu 2007.

Čtení z knihy Wintersmith - část 1., 6. 3. 2007

Čtení z knihy Wintersmith - část 2., 6. 3. 2007