Změna obchodního modelu IT průmyslu

Jakou má Google strategii proti Microsoftu? Přednášející: Mgr. Jiří Donát, Ph.D., ředitel IT pro Českou a Slovenskou republiku Sodexo Pass a.s. Obsah přednášky: Přednáška se bude věnovat základním strategiím IT firem ve třech hlavních etapách vývoje IT: v době sálových počítačů, v době PC a v nastávající době internetových služeb. Nejprve stručně popíšeme původní obchodní model IT založený na prodeji hardware, který oboru dominoval v jeho počátcích v 50. až 70. letech minulého století. Následně se podíváme na změny na trhu v 70. letech minulého století, které vedly ke vzniku mikropočítačů, a později osobních počítačů, a díky kterým vznikl trh komerčního software. Budeme diskutovat vrozené nedostatky komerčního software, které vyplývají z nutnosti opakovaně prodávat stejné zboží stávajícím zákazníkům, a tudíž z potřeby inovovat i ve chvíli, kdy je již funkčnost produktu plně vyhovující (tzv. fáze \"přirozené\" a \"umělé\" inovace). Popíšeme hlavní prvky strategie firmy Microsoft, která dnes dominuje trhu komerčního software, a tzv. \"prodejní cyklus PC trhu\", tedy současný ekosystém na trhu PC, který nutí zákazníky pravidelně obměňovat jejich existující hardware i komerční software i v době, kdy je ještě plně funkční, a to díky konstrukci zvané \"fenomén morálního zastarávání\". Ve třetí části přednášky se podíváme na ohrožení, která pro stávající model prodeje komerčního software znamená internet. Prodiskutujeme vznik otevřeného software, základní motivace jeho tvůrců, ale i důvody, proč se otevřený software masivně neprosadil jako alternativa ke komerčnímu software. Následně se zamyslíme nad technologickými a obchodními důvody, které povedou k přechodu většinového trhu prodeje software do modelu Software jako služba. Závěrečnou diskusi pak budeme věnovat dopadům této nové podoby IT průmyslu na vybraná průmyslová odvětví, ale i na její dopady na novou roli IT v našem běžném životě.

Začátek: 13. 1. 2010 17:01

Záznamy ke stažení

FormátVelikostPoznámkaStaženo
n/a 533 MB OLDweb: Změna obchodního modelu IT průmyslu [H.264] 1585× Stáhnout